Dzieci

Do przedszkola uczęszcza 120 dzieci w wieku 3 - 6 lat, które bawią się i uczą w 4 oddziałach całodziennych oraz jednym popołudniowym finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie grupy są mieszane wiekowo:

 • Do grup: II, III, IV uczęszczają dzieci w wieku 4-6 lat,
 • Do grupy I uczęszczają dzieci w wieku 3- 4 lat,
 • Do grupy popołudniowej działającej w godzinach 14.00 – 18.00 uczęszczają dzieci w wieku 3- 5 lat,
 • Liczba dzieci w czterech grupach całodziennych: 25 – 27
 • Liczba dzieci w oddziale popołudniowym: 20

Przedszkole realizuje program edukacji włączającej „STATEK ZEWIKA”. Dlatego też
do przedszkola uczęszczają dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych min:

 • niepełnosprawne,
 • przewlekle chore,
 • z trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami i wadami mowy,
 • ze środowisk zagrożonych ubóstwem i patologią.

Struktura przedszkola, grup przedszkolnych a także prawa i obowiązki naszych wychowanków i ich rodziców / prawnych opiekunów zawarte są w statucie. Informacje na temat edukacji włączającej - STATEK ZEWIKA oraz grupy popołudniowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego znajdują się na stronie: http://www.statekzewika.pl

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 19-05-2015
data: 19-05-2015
data: 19-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 579