Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci wieku 3 – 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów o zróżnicowanej strukturze także w innej konfiguracji wiekowej wynikającej z aktualnych potrzeb organizacyjnych.

Przedszkole jest 4 - oddziałowe. W zależności od potrzeb istnieje możliwość pracy Przedszkola w zwiększonej lub zmniejszonej liczbie oddziałów. Obecnie Przedszkole pracuje w strukturze 5 oddziałowej.

Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 01 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30.

Przedszkole może być czynne od 5 do 11 godzin dziennie, jednak nie wcześniej niż od godziny 6.00 i nie dłużej niż do godziny 20.00.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godz. 8.00 – 13.00.

Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się do godz. 8.30 lub jeśli nie korzystają w Przedszkolu ze śniadania do godz. 9.00.

Organizację Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy opracowany przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami. Arkusz organizacji pracy Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz proporcji czasowych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Ramowy Rozkład Dnia

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 15-01-2018
data: 15-01-2018
data: 15-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 626