Rada Pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), w tym:

  1. nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  2. nauczyciela wychowania przedszkolnego posiadającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego;
  3. nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej , pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczo wychowawczej;
  4. nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjnej;
  5. terapeutę;
  6. logopedę;
  7. katechetę.

Zakresy obowiązków pracowników pedagogicznych znajdują się w Statucie Przedszkola

Wszyscy nauczyciele i specjaliści posiadają wykształcenie kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczo i opiekuńczą oraz odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

Nauczyciele pracujący z grupą prowadzą obserwację pedagogiczną, polegającą na obserwacji zachowań i relacji poszczególnych wychowanków z innymi ludźmi oraz analizują postępy w ich rozwoju związane z wiedzą i umiejętnościami i postawami. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. Na podstawie wyników obserwacji formułowana jest diagnoza interdyscyplinarna.

Specjaliści wspierają proces dydaktyczno – wychowawczo i opiekuńczy prowadzony przez nauczycieli poprzez objecie dzieci i ich rodziców działaniami w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Nauczyciele i specjaliści znają i przestrzegają prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka, upowszechniają wiedzę o tych prawach wśród dzieci, rodziców.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 15-01-2018
data: 15-01-2018
data: 15-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 20-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 764