Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

 1. uchwały Nr LIII /1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005r. w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe;
 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203;
 3. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);
 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 5. ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203);
  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203);
 6. Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi.

Organem prowadzącym  jest Miasto Łódź

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 12-01-2018
data: 12-01-2018
data: 12-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 12-01-2011 - Edycja treści
 • 11-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 720