Struktura własnościowa, majątek

Majątek Przedszkola Miejskiego Nr 152 według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

Wartość majątku: 506,603,86,- zł.

 • Aktywa trwałe:
  • 329 502,29,- zł - budynek
  • 45 313,77,- zł - śr. trwałe
  • 131 787,80,- zł - wyposażenie
 • Wartości niematerialne i prawne: 11 983,65,- zł
 • Środki obrotowe: 0 zł
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 19-05-2015
data: 19-05-2015
data: 19-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-01-2011 - Edycja treści
 • 22-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 587