Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji,
kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez placówkę:

 1. Edukacja:

  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole,
  • wydawanie opinii o dziecku,
  • dzienniki zajęć,
  • frekwencja,
  • dokumentacja dotycząca diagnozy pedagogicznej, prowadzonej indywidualnie dla każdego dziecka,
 2. Sprawy administracyjne:

  • prowadzenie rekrutacji – zarządzanie systemem informatycznym dotyczącym naboru,
  • sporządzanie i podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami o świadczenie usług przez przedszkole,
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkole,
  • wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń wpłat, itp;
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,
  • przekazywanie informacji do rejonowych szkół podstawowych w sprawie
  • spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego w placówce dla wszystkich dzieci objętych ww. obowiązkiem,
  • sporządzanie dokumentacji dla jednostek MOPS w sprawie wychowanków,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia(dzieci i personelu),
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej administrowania nieruchomością,
 3. Sprawy kadrowe:

  • prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 4. Sprawozdawczość:

  • raporty finansowo-księgowe,
  • raporty w BHP i P.POŻ,
  • sprawozdania finansowe i merytoryczne,
 5. Archiwum:

  • akta osobowe pracowników,
  • dokumentacja finansowo księgowa,
  • dzienniki zajęć,
  • protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych,
  • uchwały rady pedagogicznej,
  • dokumentacja pedagogiczna,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora,
  • zarządzenia zewnętrzne,
  • dokumentacja techniczna,
  • inne dokumenty, przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 6. Finanse placówki:

  • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki, udostępniane są Organowi Prowadzącemu lub innym organom kontrolnym, uprawnionym do kontroli dokumentacji i zarządzania finansami.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypis dziecka z przedszkola, wydawanie decyzji, opinii, zaświadczeń, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi, inne sprawy dotyczące dzieci i funkcjonowania
  placówki:
  dyrektor: przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy, czwartki: w godz. 12.00 – 15.30, we wtorki 9.00-12.00 i 15.00-17.00
 2. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu:
  intendent: w ustalone dla każdego miesiąca terminy regulowania płatności,
  (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń dla rodziców)
 3. Bieżące informacje o dziecku
  1. nauczyciele poszczególnych grup,
  2. specjaliści : terapeuta, logopeda, profilaktyk wad postawy, psycholog,
   nauczyciel wspierający.

Konsultacje indywidualne dla rodziców/prawnych opiekunów, odbywają się zgodnie
z ustalonym na początku roku szkolnego harmonogramem lub w sytuacji wyjątkowej
po umówieniu się z nauczycielem lub specjalistą.

Wszystkie sprawy dotyczące działalności Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi
można załatwiać ustnie lub przez złożenie pisemnego wniosku. Sprawy załatwiane są wg. kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z wychowankiem przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 04-12-2015
data: 04-12-2015
data: 04-12-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 595