Zasady naboru

Nabór dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się w miesiącu ustalonym przez organ prowadzący. Aktualnie jest to marzec.

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adres stron y internetowej: https://przedszkola-lodz.silvermedia.pl można też wejść na stroną internetową Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl

Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie https://przedszkola-lodz.silvermedia.pl. Wszyscy rodzice, którzy wpiszą adres e-mail otrzymają pocztą elektroniczną informację o wynikach rekrutacji swojego dziecka.

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.

W tym przypadku rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola w celu wypełnienia karty zgłoszenia i podpisania umowy o świadczeniu usług.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, lub z innymi problemami zdrowotnymi i rozwojowymi proszeni są o osobisty kontakt z dyrektorem przedszkola przed przystąpieniem do zapisu wg powyższej procedury.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 19-05-2015
data: 19-05-2015
data: 19-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 599